۱۲ ایده بازاریابی عکاسی حرفه ای

بازاریابی عکاسی یکی از دشوارترین کارهایی است که یک عکاس باید انجام دهد. اگر به‌تازگی کار خود را در این حوزه شروع کرده‌اید، این کار ممکن است شمارا مستأصل کند، چراکه به نظر می‌رسد نمی‌توانید پیام خود را به افرادی که باید برسانید. لزومی ندارد بازاریابی پرهزینه باشد یا زمان زیادی صرف آن شود، اما برای اینکه مخاطبان کسب و کار شمارا انتخاب کنند باید خلاقانه باشد.

ممکن است ماه آینده، کارهای این ماه خود را مرور کنید و ببینید بدون اینکه به هدف خود برای آغاز کسب و کار عکاسی‌تان نزدیک شده باشید زمان زیادی را هدر داده‌اید و یا می‌توانید یکی از این ایده‌ها را واقعاً به انجام برسانید و در مسیر رسیدن به هدف خود قرارگرفته باشید. راه دستیابی به مشتری، خواندن نکات بازاریابی نیست، بلکه الهام گرفتن از ایده‌ها و پیاده‌سازی آن‌هاست!

 

منبع: سایت ان سی سی شاپ